Mesafeli Satış Sözleşmesi Mesafeli Satış Sözleşmesi MADDE 1 - KONU İş bu sözleşmenin konusu SATICI'nın ALICI'ya satışını yaptığı, nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usullerü Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. MADDE 2 - SATICI BİLGİLENDİRME Ünvanı: Rönesans Davet Organizasyon Mimarlık ve Danışmanlık Sanayi ve LTD ŞTİ MADDE 3 - ALICI BİLGİLERİ Yazılı, görsel, sesli ve interaktif medya araçları üzerinden telefon, mail, faks, sms kanallarından sipariş vererek alışveriş yapan tüm alıcılar (Bundan sonra ALICI ve MÜŞTERİ olarak anılacaktır). MADDE 4 - SÖZLEŞME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ Mal/ürün veya hizmetin; türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli ve ödeme şekli madde 3'teki medya araçlarında belirtildiği gibi olup, bu vaatler alıcıya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir. MADDE 5 - GENEL HÜKÜMLER 5.1 ALICI, Madde 4'te bildirilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu Madde 3'teki kanallardan gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 5.2 Sözleşme konusu ürün yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre tüketiciye yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla 10 gün uzatılabilir. 5.3 Sözleşme konusu ürün alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. 5.4 SATICI sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun, varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur. 5.5 sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin Madde 3'teki medya araçları vasıtasıyla onaylanmış olması ve satış bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. ALICI taşıma bedelini ödemekle yükümlüdür. 5.6 Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisi veya satış sözleşmesinde belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmiş olan ürünü 3 iş günü içinde SATICI'ya göndermek zorundadır. Böyle bir durumda nakliye giderleri ALICI'ya aittir. 5.7 SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişinin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde, SATICI 7 gün içinde ALICI'ya ait kredi kartı fişinin iptali ve ilgili tutarın ALICI'nın hesabına iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem telefon, sms, ve elektronik posta aracılığı ile ALICI'ya bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. 5.8 ALICI ve/veya ALICI'nın teslimat yapılmasını istediği kişi ve/veya kurumlara teslim edilmiş olan ürünlerin arızalı veya bozuk olması durumunda, garanti şartları içinde gerekli onarım veya değiştirme işleminin yapılması için ilgili ürün veya ürünler SATICI'ya ALICI tarafının teslim alındığı tarihten başlayarak 7 gün içinde gönderilir ve nakliye giderleri SATICI tarafından karşılanır. Böyle bir durumda 7 günlük sürenin dolması halinde, ALICI teslim almış olduğu ürünü ilgili servise götürmek zorundadır. 5.9 İş bu sözleşme, ALICI tarafından Telefon, SMS ve İnteraktif kanallar yoluyla MÜŞTERİ onayladıktan sonra geçerlilik kazanır. MADDE 6 - CAYMA HAKKI ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI'ya telefon, faks veya elektronik posta ile bildirimde bulunması ve ürünün 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve ambalajının zarar görmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedelinin ALICI'nın banka ve PTT hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için SATICI ilgili girişimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Satış faturasının aslının gönderilmemesi durumunda katma değer vergisi ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ve EFT/Havale masrafları ALICI'ya aittir. Ayrıca, niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır. MADDE 7 - YETKİLİ MAHKEME İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI'nın yerleşim yerindeki TÜKETİCİ MAHKEMELERİ yetkilidir. Siparişin telefon, faks, sms ve elektronik ortamda onaylanması durumunda, ALICI iş bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.